Hướng dẫn tải phần mềm xem hóa đơn điện tử
description

Hướng dẫn tải phần mềm xem hóa đơn điện tử

So với dùng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian làm thủ tục hành chính, đó là lý do ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi dùng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Bước đầu tiên để có thể thực hiện dùng hóa đơn điện tử chính là việc tải phần mềm xem hóa đơn điện tử.