Lộ trình bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử

Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều thông tin, cơ sở pháp lý quan trọng. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong đó là lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực hơn 5 tháng. Nghị định này đã bổ sung những cơ sở pháp lý quan trọng giúp doanh nghiệp có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy truyền thống mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Nghị định 119 là lộ trình thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử. Cụ thể, Điều 35 và Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP cung cấp các mốc thời gian đáng chú ý sau đây:

Từ ngày 01/11/2018 – hết 31/10/2020:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đó.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã đặt mua của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được phép tiếp tục sử dụng các hóa đơn đó cho đến hết ngày 31/10/2020. Đồng thời doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh dựa vào quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để thực hiện các thủ tục về hóa đơn.
  • Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng chưa đáp ứng được các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời có mong muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế thì tiến hành gửi dữ liệu và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế. Những dữ liệu này góp phần đóng góp vào cơ sở dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để phục vụ công tác tra cứu.

Từ ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020:

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, đồng thời thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cũng kể từ ngày 01/01/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Riêng đối với các tổ chức công lập như các trường học, bệnh viện sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền. Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hoặc Phiếu thu tiền điện tử tại các tổ chức này sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Nguồn: https://einvoice.vn/

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *