Lợi ích của hóa đơn điện tử trong việc thực hiện thủ tục hành chính Thuế

Hóa đơn điện tử ngoài mang lại lợi ích về tiết kiệm chi phí và mang lại quy trình quản lý doanh nghiệp tiện lợi thì việc thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan Thuế cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dễ dàng

Theo quy định, đinh kỳ theo quý, tháng doanh nghiệp phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan Thuế. Với hóa đơn giấy, kế toán phải thống kê bằng tay lại thông tin hóa đơn đã dùng, chưa dùng mất thời gian và rắc rồi.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, đơn giản hóa thủ tục và công tác báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hơn hẳn. Trong quá trình tạo lập hóa đơn điện tử, các thông số về hóa đơn đã dùng, hóa đơn chưa dùng được tự động thống kê. Và ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử đã có mục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Kế toán chỉ cần  click chuột vào là có ngay bản báo cáo đúng chuẩn quy định để nộp cho cơ quan Thuế.

Với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế thì ngay khi lập hóa đơn và được cấp mã, dữ liệu hóa đơn sử dụng đã được truyền về hệ thống. Như vậy, doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan Thuế nữa. Tối ưu năng suất lao động, thời gian cho kế toán.

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp

Lợi ích của hóa đơn điện tử trong việc thực hiện thủ tục hành chính Thuế

Thực hiện thủ tục hành chính thuê đơn giản

Áp dụng công nghệ thông tin cụ thể là hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp thu tập thông tin, kết hợp tổng hợp báo cáo dữ liệu thay vì các phương pháp thủ công như hóa đơn giấy.

Khi doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ sở dữ liệu hóa đơn được đồng bộ. Giúp công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế trở nên nhanh chóng hơn và đơn giản hơn.

Cơ quan Thuế hay các cơ quan khác của Nhà nước giảm thời gian đối chiếu hóa đơn. Khi kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng và kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được thực hiện nhanh chóng hơn. Khi có yêu cầu thống kê, báo cáo về hóa đơn từ cơ quan Thuế, doanh nghiệp cũng thực hiện nhanh chóng hơn nhờ khả năng tích hợp dữ liệu từ hóa đơn điện tử sang các phần mềm kế toán, hệ thống quản trị doanh nghiệp khác.

Sử dụng hóa đơn điện tử giúp minh bạch trong kinh doanh cho doanh nghiệp, giảm được việc làm giả, làm khống hóa đơn. Tạo hình ảnh thân thiện trước cơ quan Thuế và người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Nguồn: https://einvoice.vn

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *