EU phủ sóng hóa đơn điện tử trong toàn khối liên minh
description

EU phủ sóng hóa đơn điện tử trong toàn khối liên minh

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển thương mại trực tuyến xuyên biên giới giữa các nước thành viên, hiện đại hóa các thủ tục của cơ quan hành chính nhà nước, phòng chống nạn tham nhũng hoành hành, ngày 16/4/2014, Hội đồng Nghị viện Châu Âu chính thức thông qua chỉ thị 2014/55/EU với
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử theo chương trình doanh nghiệp nhờ thu
description

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử theo chương trình doanh nghiệp nhờ thu

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi nộp thuế điện tử, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ cơ quan Hải quan ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế từ ngày 15/09/2019 (chương trình Doanh nghiệp nhờ thu).  Nộp thuế điện tử