Khi nào cần xuất hóa đơn điện tử?
description

Khi nào cần xuất hóa đơn điện tử?

Xuất hóa đơn điện tử được coi là khâu quan trọng trong quá trình vận hành và triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Hóa đơn được xuất ra cần đảm bảo đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng thông tư và nghị định ban hành. Trong bài viết này E-invoice sẽ