Doanh nghiệp bán hàng được lợi gì khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử
description

Doanh nghiệp bán hàng được lợi gì khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử được xây dựng và phát hành bởi Tổng cục Thuế và các đơn vị, công ty công nghệ đã được Tổng cục Thuế cấp phép (hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng). Phần mềm này mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng.
Đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ thanh toán điện tử
description

Đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ thanh toán điện tử

Thanh toán điện tử (TTĐT) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hóa tầm nhìn của Chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam về một xã hội không dùng tiền mặt. Tuy vậy, TTĐT tại Việt Nam vẫn còn “manh mún” và gặp nhiều rào cản. Để TTĐT trở thành xu hướng chủ yếu thì rất cần những tác động mạnh mẽ từ Chính Phủ.