Triển khai hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý

Tiến hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý những thông tin về quyết định, điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho quý doanh nghiệp những thông tin chi tiết.  

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp dù muốn hay không muốn cũng phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực… để chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, thời hạn mà doanh nghiệp cần chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử không còn nhiều, chỉ còn chưa đầy 20 tháng. Doanh nghiệp cần nhanh chóng tiến hành chuyển đổi để tuân thủ theo quy định cũng Chính phủ cũng như bắt kịp xu thế, tránh bị động.

Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm: Quy trình xuất hóa đơn điện tử cần những gì ?

Điều kiện để các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử

Tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, người bán cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần phải có đủ điều kiện để có thể được sử dụng. Đảm bảo những điều kiện mà Chính phủ quy định rõ tại rõ tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC như sau:

  • Doanh nghiệp, người bán đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  • Có địa điểm, thiết bị truyền tin, mạng thông tin, các đường truyền tải thông tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
  • Có phần mềm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử được đồng bộ hóa vào cơ sở dữ liệu kế toán ngay tại thời điểm lập hóa đơn.

Doanh nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử.

  • Có đội ngũ nhân viên có khả năng và trình độ đạt yêu cầu để thực hiện khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn theo quy định.
  • Đã đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
  • Có quy trình lưu trữ, sao lưu và khôi phục dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu. Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố, đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (như USB, đĩa nhớ, ổ cứng) hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Như vậy, nếu như doanh nghiệp muốn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần nắm rõ các thông tin cụ thể về hóa đơn điện tử để tránh sai sót khi thực hiện.

Nguồn: https://einvoice.vn/

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *