Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử là trách nhiệm của các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế cần thực hiện đầy đủ. 

Nguyên tắc chung chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

nguyen-tac-chung-chuyen-du-lieu

Tại Điều 19 trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về nguyên tắc chung của việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

  • Việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cục Thuế chỉ áp dụng với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế thì khi sử dụng, xuất hóa đơn thông tin sẽ được đồng bộ với dữ liệu của cơ quan Thuế.

Như vậy người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế phải có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế. Cách chuyển dữ liệu thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc có thể chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử.

Thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT là khi nào?

Đối với thời điểm chuyển dữ liệu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã cần lưu ý:

Nếu bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, hàng hóa là đất, đá, cát, sỏi thì sau khi lập ghi đủ các nội dung trên hóa đơn, người bán ký số và gửi hóa đơn cho người mua đồng thời với việc gửi cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp người bán có website thì sau khi gửi người mua và cơ quan thuế, người bán đăng tải thông tin hóa đơn trên website của người bán.

thoi-diem-chuyen-du-lieu-hoa-don-dien-tu

Với doanh nghiệp bán các loại hàng hóa khác, sau khi lập ghi đủ các nội dung trên hóa đơn, người bán ký số và gửi hóa đơn cho người mua, gửi cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày. Trường hợp người bán có website thì sau khi gửi người mua, người bán đăng tải thông tin hóa đơn trên website của người bán.

Người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp là cá nhân, hộ gia đình như các sản phẩm: Dịch vụ y tế, bán lẻ thuốc tân dược, ngân hàng, điện, nước, mạng, bảo hiểm, vận tài… được lập theo thông lệ quốc tế và thuộc trường hợp không nhất thiết phải có đủ nội dung thì gửi cơ quan thuế cùng với việc gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hình thức chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế

Người bán thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu theo văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn về dữ liệu hóa đơn bằng hình thức chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

chuyen-du-lieu-hoa-don-dien-tu

Gửi trực tiếp

Các doanh nghiệp có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu và chuẩn kết thối do cơ quan Thuế quy định thì có thể sử dụng tài khoản đã được cấp để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế theo định dạng được quy định.

Các doanh nghiệp này thường kinh doanh trên các lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường sắt, nước sạch, tài chính tín dụng; bảo hiểm có sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng trên 1 triệu số hóa đơn/năm.

Gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế còn lại thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử làm dịch vụ chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Căn cứ hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

Nguồn: einvoice

Hi vọng với những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể giúp bạn đọc có thể Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuếmột cách nhanh chóng và dễ dang nhất. Nếu như bạn có bất ký câu hỏi nào cần được giải đáp, bạn có thể để lại nhận xét dưới phần bình luận hoặc truy cập website chính của einvoice tại đại chỉ https://einvoice.vn/ để được hỗ trợ tốt nhất

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *