Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử vào thời điểm nào?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành yêu cầu 100% doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Và khi chuyển đổi sử dụng doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn về thời điểm lập hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp doanh nghiệp nắm chi tiết nhất.

Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử tại thời điểm nào?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn điện tử và Điều 8 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119 về hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính đăng tải gần đây trên cổng thông tin, cụ thể như sau:

  • Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện lập hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử quy định, sau đó thực hiện ký số, ký điện tử trên hóa đơn và gửi đến người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế), gửi đến cơ quan thuế để được cấp mã (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) sau đó gửi cho người mua hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn điện tử cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm người cung cấp dịch vụ hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc là thời điểm người cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hóa đơn điện tử cần được tạo lập, quản lý và sử dụng đúng quy định

Thời điểm lập hóa đơn điện tử.

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
  • Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng(chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng) có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền.

Như vậy, tùy thuộc vào từng thời điểm mà doanh nghiệp sẽ tiến hành lập hóa đơn điện tử. Khi lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp nên tìm hiểu xem mình thuộc trường hợp nào để tiến hành lập hóa đơn điện tử.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *