Hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê liệu có hợp lệ

Đối với hóa đơn giấy, nếu danh mục hàng hóa dịch vụ quá dài, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn kèm bang kê. Khi chuyển sang hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp băn khoăn liệu hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê có hợp lệ hay không. Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp câu hỏi này.

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nếu danh mục nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn. Hoặc người bán hàng sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Đây là quy định được áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy với số dòng bị giới hạn.

Với hóa đơn điện tử, một số cơ quan Thuế vẫn chấp nhận hóa đơn xuất kèm bảng kê nhưng một số thì không chấp nhận. Ví dụ như Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 và Cục Thuế Bắc Ninh có Công văn số 3474/CT-TTHT ngày 08/11/2018 trong đó có nội dung: Khi lập hóa đơn điện tử doanh nghiệp không được lập bảng kê kèm theo.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử ghi sai địa chỉ xử lý ra sao ?

Thực tế việc xuất bảng kê có hợp lệ hay không phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan Thuế

Thực tế việc xuất bảng kê có hợp lệ hay không phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan Thuế

Như vậy, để đảm bảo yêu cầu từ cục Thuế,nếu doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng bảng kê xuất kèm hóa đơn điện tử thì nên tìm hiểu kỹ yêu cầu hoặc gửi công văn trực tiếp đến cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình để nắm được thông tin chính xác, cụ thể và thực hiện theo đúng quy định.

Để thuận tiện, hiện nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức hóa đơn điện tử nhiều trang thay cho việc xuất kèm bảng kê để đảm bảo tất cả các cơ quan thuế đều chấp thuận.

Hình thức thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

Như đã nói ở trên thì hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng hiển thị, do đó người dùng có thể tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang tùy vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cho một số hóa đơn. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nếu muốn thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in. Phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử nhiều trang phải đảm bảo hiển thị các thông tin sau đây:

  • Cùng số hóa đơn của trang đầu
  • Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, địa chỉ và chữ ký của người mua.
  • Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.
  • Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Để đảm bảo tính hợp lệ, khi tạo lập một hóa đơn điện tử nhiều trang, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên. Đồng thời, mẫu hóa đơn nhiều trang cũng phải được đăng ký với Cơ quan Thuế trước khi sử dụng.

Như vậy, việc phải xuất kèm bảng kê hay không trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử không được quy định cụ thể trong các nghị định. Và với mỗi một cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp lại có yêu cầu riêng, chính vì vậy doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu yêu cầu và thực hiện đúng theo yêu của cơ quan Thuế.

Nguồn: https://einvoice.vn/

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *