Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi phân biệt hóa đơn điện tử hợp pháp hay không. Bài viết hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT có hợp pháp hay không.

Thế nào là Hóa đơn điện tử hợp pháp 

Hóa đơn điện tử hợp pháp khi đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 4, các Điều 6,7,8 Nghị định 119/2018 NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử hợp lệ không bắt buộc có chữ ký số trong một số trường hợp.
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
  • Đảm bảo đúng nội dung và thời điểm, định dạng và tính toàn vẹn thông tin trên hóa đơn điện tử.

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT ở đâu?

Tra cứu hoá đơn điện tử GTGT trên trang của “ TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau.

Trường hợp 1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện tử.

Trường hợp 2: Trước khi hoạch toán, kê khai hoá đơn kế toán Doanh nghiệp cần xác nhận tính hợp pháp của hoá đơn.

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT qua hệ thống của Tổng Cục Thuế đảm bảo độ chính xác cao nhất!

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT qua hệ thống của Tổng Cục Thuế đảm bảo độ chính xác cao nhất!

Cách tra cứu Hóa đơn điện tử GTGT trên trang Tổng Cục Thuế 

Để tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên trang Tổng cục Thuế, doanh nghiệp thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Truy cập Website Tra cứu Hóa đơn

Truy cập vào website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Chọn : Thông tin hoá đơn / Tra cứu một hoá đơn

Bước 2: Nhập đầy đủ các trường thông tin tại mục “Tra cứu một hóa đơn” hoặc “Tra cứu nhiều công ty”

– Kế toán chọn hình thức Tra cứu một hóa đơn hoặc Tra cứu nhiều hóa đơn 

– Nhập đầy đủ có trường thông tin có gắn dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền sau đó ấn nút “Tìm kiếm” để tra cứu

Ghi chú: Số Hóa đơn là tổng số hóa đơn phát hành chứ không phải số hóa đơn điện tại.

Bước 3: Kiểm tra kết quả tra cứu Hóa đơn điện tử

Kết quả tra cứu Hóa đơn điện tử như trên, tức là có đầy đủ các thông tin về:

  • Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ
  • Thông tin hóa đơn

Nếu trường hợp thiếu 1 trong 2 thông tin về:

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ hoặc Thông tin hóa đơn thì Hóa đơn điện tử bạn đang tra cứu là không hợp pháp. Có thể trường hợp đó Doanh nghiệp chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã thông báo phát hành nhưng thông tin chưa được đưa lên cổng thông tin. 

Như vậy, không khó khăn gì để doanh nghiệp có thể tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp. Đây cũng là căn cứ để doanh nghiệp có thể tự tin áp dụng hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử mang lại những lợi ích về lâu về dài hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí và nhân lực.

Nguồn tham khảo: https://einvoice.vn/

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *