Những lưu ý về hóa đơn điện tử, doanh nghiệp nên tìm hiểu

Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp gặp phải nhiều băn khoăn. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp những khó khăn, thắc mắc mà doanh nghiệp gặp phải khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có liên hay không?

Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử nhiều doanh nghiệp băn khoăn không rõ hóa đơn điện tử có liên không. Trả lời cho câu hỏi này, hóa đơn điện tử chỉ có một bản duy nhất nên không có khái niệm liên. Bên bán, bên mua và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất.

Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên.

Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên.

Bên mua hàng có phải thực hiện lưu hóa đơn điện tử không?

Bên bán cần lưu trữ hóa đơn điện tử trong thời hạn 10 năm, đồng thời phải cung cấp bất cứ khi nào khách hàng cần. Khách mua hàng không nhất thiết phải lưu trữ hóa đơn điện tử.

Nếu trên hóa đơn có sai sót khách hàng phải làm gì?

Nếu phát hiện trên hóa đơn điện tử có sai sót về thông tin trên hóa đơn, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với bên phát hành hóa đơn để xử lý sai sót. Trường hợp khách hàng cần sử dụng hóa đơn để khai báo thuế thì cần yêu cầu bên bán phối hợp để đưa ra phương án xử lý phù hợp như sau:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và dấu của cả hai bên.
  • Lập hóa đơn điều chỉnh nếu bên bán đã kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót.
  • Lập hóa đơn thay thế nếu bên bán chưa kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót.
  • Lập hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn bị sai sót rồi lập hóa đơn mới cho bên mua hàng.   

Bên mua phải thực hiện kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thế nào?

Nghiệp vụ kê khai thuế với hóa đơn điện tử thực hiện tương tự như hóa đơn giấy, doanh nghiệp thực hiện như sau:

  • Gửi bảng kê khai Thuế lên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp
  • Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế thông tin về hóa đơn điện tử xác thực khi có sai sót, nhầm lẫn trong bảng kê khai để cơ quan thuế kiểm tra
  • Cơ quan Thuế có thể kiểm tra hóa đơn điện tử xác thực trên cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thông thường.

Doanh nghiệp kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thông thường.

Bên mua phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử không?

Việc ký số vào hóa đơn điện tử tùy thuộc vào việc khách hàng có hạch toán và kê khai thuế hay không. Nếu là doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần hạch toán và khai Thuế.

Trường hợp hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông thì không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.

Các trường hợp khác thì phải thực hiện ký số vào hóa đơn mới được coi là hóa đơn điện tử hoàn chỉnh và có tính pháp lý, sử dụng được với cơ quan Thuế.

Ngoài ra, người dùng khi mua

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *