Cập nhật quy định mới về hóa đơn điện tử tại thông tư 68

“Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 14/11/2019.” Bên cạnh đó, bắt buộc từ ngày 1/11/2020 tất cả mọi doanh nghiệp đều phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy nên để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt nhất và nắm rõ các quy định về hóa đơn đơn điện tử. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp nào cũng cần phải nắm rõ.

Quy định nội dung chi tiết trên hóa đơn điện tử

2-1561369593594911562079

Tại Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định các yêu cầu đối với nội dung hóa đơn điện tử. Cụ thể, quy định về hóa đơn điện tử đối với phần nội dung đã được quy định rất chi tiết.

 • Quy định về tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Quy định về tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Quy định về tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Quy định về Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa và dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Quy định về chữ ký số, chữ ký điện tử của bên bán cùng bên mua.
 • Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Quy định về mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Quy định về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại và khuyến mại (nếu có).

Bên cạnh đó cũng còn có các quy định về chữ viết, chữ số, đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử, các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung hóa đơn điện tử hay các nội dung khác trên hóa đơn điện tử cũng được quy định rất rõ.

Quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử

studentjob.vn_.sale-1

Tại Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã chi tiết hóa quy định về hóa đơn điện tử đối với thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ sẽ được quy định.

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt việc đã thu tiền hay chưa thu.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục và công đoạn thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa và dịch vụ được giao tương ứng.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính cũng quy định thêm thời điểm lập hóa đơn điện tử với một số trường hợp khác:

 • Thời điểm lập hóa đơn cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt.
 • Thời điểm lập hóa đơn với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng.

Quy định các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

cach-giao-tiep-don-gian-1

Tại Điều 9 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ tài Chính đã quy định về hóa đơn điện tử trong 07 trường hợp mà Cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã hóa đơn điện tử như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
 • Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
 • Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một vài chia sẻ của mình xung quanh vấn đề về các Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử tại thông tư 68 mới bắt đầu có hiệu lực trong thời gian gần đây để các bạn kế toán và doanh nghiệp có thể nắm rõ tình hình và sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả nhất.

Xin cảm ơn !

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *