Thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có thay đổi được không?

Đây là một trong những câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi triển khai hóa đơn điện tử. Bài viết sau đây sẽ giải đáp vấn đề này.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn điện tử có 2 loại là hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế. Tuy nhiên quy trình sử dụng đều trải qua ba bước cơ bản như sau:

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tất các các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đều phải truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Doanh nghiệp thực hiện Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP, gửi kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký hóa đơn điện tử.

Chờ phản hồi của cơ quan thuế

Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thời gian phản hồi diễn ra sau 01 ngày kể từ khi doanh nghiệp gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký sử dụng.

Hủy hóa đơn giấy chưa sử dụng

Sau khi được cơ quan Thuế chấp thuận thì doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn giấy, hóa đơn tự in, đặt in đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng.

Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế tương tự như cách đăng ký sử dụng

Thay đổi thông tin đăng ký hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế tương tự như cách đăng ký sử dụng

Thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có được thay đổi?

Theo Khoản 4, Điều 4, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, doanh nghiệp cần truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Sử dụng lại mẫ số 01 ban hành kèm theo Nghị định 110/2018/NĐ-CP và thay đổi lại thông tin trong đó và gửi lại cho Tổng cục Thuế.

Với trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì cơ quan Thuế sẽ tiến hành rà soát và gửi thông báo. Đặc biệt với những trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Chậm nhất sau 05 ngày kể từ sau khi nhận được thông báo, doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin đã khai lại với cơ quan Thuế trong hóa đơn điện tử.

Như vậy, việc thay đổi thông tin đã đăng ký trước đó với cơ quan Thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra linh hoạt.  Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi nếu có phát sinh xảy ra. Với quy trình thay đổi, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Nguồn: Phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice.vn.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *