Tổng quan về biên bản hủy hóa đơn điện tử

Bạn đọc là kế toán viên hoặc doanh nghiệp của bạn đã và đang sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng sẽ không ít lần cần thực hiện nghiệp vụ hủy hóa đơn do sai xót và một trong những mẫu biên bản hữu ích trong trường hợp này là biên bản hủy hóa đơn điện tử. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu biên bản này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây

Khái niệm – Biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn là biên bản sử dụng để ghi nhận lại toàn bộ quá trình, diễn biến các sự việc trong quá trình hủy hóa đơn. Đối tượng thực hiện việc này phải là người nắm giữ và sử dụng hóa đơn điện tử. Căn cứ pháp lý đối với mẫu biên bản này tuân thủ theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, biên bản hủy hóa đơn được hiểu đơn giản là sử dụng trong trường hợp người nộp Thuế hoặc người in ấn, phát hành, sử dụng hóa đơn gặp sai sót trong quá trình in ấn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử nên muốn hủy và không sử dụng hóa đơn cũ.

Trường hợp cần hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn GTGT được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Tổ chức hoặc cá nhân có hóa đơn nhưng không sử dụng thì phải làm biên bản hủy hóa đơn không sử dụng. Thời gian hủy tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày thông báo với bên Thuế.
  • Cơ quan Thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng. Khi đó, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
  • Đối với các đơn vị kế toán, các hóa đơn đã tạo lập sẽ hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Đối với các hóa đơn chưa tạo lập nhưng là vật chứng hoặc có liên quan tới các vụ án thì cần lưu trữ lại, không được hủy và xử lý theo pháp luật.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Doanh nghiệp có thể tự tạo lập mẫu phù hợp hoặc tham khảo mẫu sau đây để sử dụng:

>> Tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

Kết luận

Hi vọng rừng với những chia sẻ ngắn gọn và tổng quan nhất trong bài viết trên sẽ mang lại cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này bạn có thể tìm hiểu tại các bài viết:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *