Trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định mới nhất

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành quy định về hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Và trong Nghị định cũng quy định cụ thể những trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy trường hợp nào phải dùng? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Nghị định này quy định thời gian để hoàn tất chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là 01/11/2020.

Nghị định 119 của Chính phủ được ban hành quy định rõ về hóa đơn điện tử.

Nghị định 119 của Chính phủ được ban hành quy định rõ về hóa đơn điện tử.

Nhóm đối tượng bắt buộc dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

Nghị định 119 cũng nêu rõ đối tượng hộ kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm:

  • Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm liền kề trước đó từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bản lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế sẽ phải có hóa đơn để giao cho khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan Thuế chấp nhận cấp phép sử dụng hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai nộp thuế trước khi cơ quan Thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng sẽ tiến hành cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và đơn vị đó phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan Thuế cấp với 2 trường hợp như sau:

  • Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan Thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng.

Như vậy, bài viết trên đây chúng tôi đã giải đáp giúp người dùng những trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tải thử sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử tại đây.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *