Bạn cần hướng dẫn thủ tục đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử chi tiết nhất

Hóa đơn điện tử ngày càng thể hiện được những lợi ích thiết thực của nó đối với doanh nghiệp và nó đang dần thay thế hòa toàn cho hóa đơn giấy truyền thống. Và để các bạn dễ dàng hiểu rõ hơn trong việc đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào. Trong bài viết này mình xin phép được chia sẻ một vài điều về việc hướng dẫn thủ tục đăng kí hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Hãy cùng theo dõi nhé.

su-dung-hoa-don-dien-tu

E-invoice hỗ trợ bạn đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử

Khái niệm – Hóa đơn điện tử là gì?

“Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”

Sau khi các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh đối chiếu với Điều 2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, xem xét xem mình có thuộc đối tượng áp dụng nghị định không. Nếu thuộc đối tượng áp dụng hoặc có mong muốn được sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ thực hiện thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử theo quy định.

Bước đầu tiên doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải xác định việc đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã Của cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối với một số các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân sẽ buộc phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119. Các đối tượng bao gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế;
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; 10 tỷ đồng trở lên nếu lĩnh vực thương mại và dịch vụ;
  • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Các bước thực hiện

Bạn truy cập Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ  gdt.gov.vn và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Trong tờ khai Mẫu số 01 trong mục “Áp dụng hóa đơn điện tử” tích vào mục “Có mã của Cơ quan thuế”.

Lưu ý: Trong 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có). Nếu thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

dang-ki-su-dung-hoa-don-dien-tu

Đối với  hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng được đăng ký sử dụng:

  • Các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân được quy định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế. Theo đó thì các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại và các doanh nghiệp đã và sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Bạn cũng sẽ truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Trong tờ khai Mẫu số 01 trong mục “Áp dụng hóa đơn điện tử” tích vào mục “Không có mã của Cơ quan thuế”.

Lưu ý: Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử và được chấp nhận của Tổng cục thuế thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sẽ thực hiện các thủ tục để phát hành hóa đơn điện tử theo trình tự: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, tạo hóa đơn điện tử mẫu và gửi lên cơ quan thuế, phát hành hóa đơn điện tử để có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ phần nào giúp các bạn kế toán, chủ doanh nghiệp có thể đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Chúc bạn thành công !

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *