Quy định về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhất 2020

Trong thực tế doanh nghiệp hiện nay, tùy theo hình thức sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà cách lập hóa đơn điện tử sẽ khác nhau. Quy trình thực hiện thường là DN lập hóa đơn và ký số, ký điện tử, sau đó gửi hóa đơn đến cho cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được cấp mã.

Trường hợp cung cấp hóa đơn có mã của cơ quan Thuế

  • Trường hợp Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không thu tiền: Doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp khi đăng ký để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ủy thác.
  • Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:  Truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị.

Sau khi DN lập hóa đơn, ký số và gửi hóa đơn, hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-co-ma-thue

Các trường hợp cung cấp hóa đơn có mã của cơ quan Thuế

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo các yêu cầu về thông tin đăng ký, định dạng về hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Sau khi được cấp mã, bên bán có trách nhiệm gửi hóa đơn cho bên mua theo phương thức gửi thỏa thuận giữa hai bên.

Giải pháp khi phát hiện sai sót sau khi hóa đơn đã được cấp mã

Việc phát hiện ra sai sót sau khi hóa đơn được cấp mã là vấn đề mà khá nhiều doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sử dụng. Doanh nghiệp cần tiến hành xử lý hóa đơn sai sót đã được cấp mã căn cứ vào quy định tại Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết của bộ Tài Chính tại dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119 vừa được đăng tải.

Theo đó, tùy thuộc vào từng trường hợp mà doanh nghiệp có cách xử lý khác nhau. Cụ thể:

  • Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuếvề việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

mau-huy-hoa-don-dien-tu

Mẫu số 04 – Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 

  • Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót và đã gửi cho người mua thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán, người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử thay thế. Sau đó, người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế, đồng thời hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Bên bán và bên mua lập biên bản thỏa thuận và lập hóa đơn điện tử thay thế

  • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo, người bán thực hiện thông báo hoặc giải trình với cơ quan thuế ( Mẫu số 04  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về việc hủy hoặc giải trình hoá đơn điện tử.
  • Trường hợp người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót: người bán lập hóa đơn điện tử thay thế.

hủy hóa đơn điện tử

Giải pháp khi phát hiện sai sót sau khi hóa đơn đã được cấp mã

Sau 02 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo, nếu người bán không thông báo hoặc giải trình thì cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống và tiếp tục thông báo cho người bán để yêu cầu người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại mà số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ (của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau): người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh ghi rõ số số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Người bán ký điện tử trên hóa đơn và gửi cơ quan thuế để cấp mã sau đó gửi người mua. Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Cơ quan thuế gửi thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh theo địa chỉ email đã đăng ký và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế thông báo hóa đơn điện tử đã hủy trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu hóa đơn.

Trên đây là những chia sẻ của E-invoice về vấn đề các quy định iên quan đến hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và các giải quyết trong trường hợp lập hóa đơn điện tử gặp sai sót. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến vấn đề này bạn có thể để lại bình luận dưới bài viết để cùng nhau trao đổi nhé.

Xin cảm ơn !

Nguồn Hóa đơn điện tử E-invoice

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *