Trường hợp bắt buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế  

Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, một vài doanh nghiệp bắt buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Vậy những trường hợp nào buộc phải ngừng sử dụng theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119 vừa qua của Bộ Tài chính? Doanh nghiệp nhanh chóng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý những trường hợp buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 15 quy định Bộ Tài chính, những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Và theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa qua, Bộ Tài chính đã căn cứ quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để đưa ra hướng dẫn chi tiết. Căn cứ theo đó, những trường hợp buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Một số trường hợp buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan Thuế.

Một số trường hợp buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan Thuế.

Xem thêm: Các lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử tại đậy !

Trường hợp buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

  • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • Thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
  • Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
  • Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;
  • Đang sử dụng hóa đơn điện tử nhưng có dấu hiệu theo tiêu chí rủi ro của cơ quan thuế trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với trường hợp này thì cơ quan thuế thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì hồ sơ giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được lưu cùng hồ sơ khai thuế.
  • Thời gian người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo. Người nộp thuế có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.
  • Hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và xử lý theo quy định.
  • Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.
  • Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử là gì ? Vì sao cần chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử ?

Doanh nghiệp tham khảo những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Doanh nghiệp tham khảo những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Đặc biệt, nếu doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên cần thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh, hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã gửi đến doanh nghiệp những trường hợp bắt buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *