Những trường hợp hộ kinh doanh nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Với việc phủ sóng hóa đơn điện tử, không chỉ khối doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn mới này mà những hộ kinh doanh đạt đủ điều kiện cũng sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử cũng được triển khai cho khối hộ kinh doanh lớn

Theo Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các trường hợp hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hình thức hóa đơn điện tử tương ứng được quy định như sau:

  • Hộ kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Hộ kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

  • Hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.
  • Hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

Doanh nghiệp cần nắm được các quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử với thông tin chính xác

Như vậy, có thể thấy, với cả 3 trường hợp trên, hộ kinh doanh đều sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của hộ kinh doanh lập trên hóa đơn. Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Xem thêm: Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không ?

label, ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *